Zpět

Kartonovací stroje

Vyrábíme mnoho různých typů kartonovacích zařízení. Především se jedná o horizontální a vertikální kartonovací stroje určené pro vkládání výrobků do krabiček, které vyrábíme v krokových i kontinuálních verzích. Krabičky skládáme z předlepených přířezů a po vložení produktu dovnitř uzavíráme pomocí aplikátoru tavného lepidla (hot melt) nebo zámkovým designem klop. Dalším typem kartonovacích zařízení jsou tzv. casepackery pro skupinové balení výrobků (především sáčků a krabiček) do kartonových obalů různých typů, zejména do otevřeného "U" treje, balení wrap-around, treje s víkem (vniřním či vnějším) tray&hood či klopové krabice. Casepackery skupinují jednotlivé výrobky do požadované formace, vkládají je do daného typu kartonového balení, které uzavírají pomocí aplikátoru tavného lepidla. K formování kartonových obalů používají buď ploché nebo předlepené kartonové přířezy. Na základě požadavku našich zákazníků jsme vyvinuli a nechali si patentovat casepacker "Flexpack", který umožňuje vkládání výrobků do krabic a trejů v horizontální i vertikální poloze. Kromě výše uvedeného automatického systému skupinového balení navrhujeme i modulární systémy, jejichž součástí bývají samostatná zařízení propojená dopravníky. Jedním takovým zařízením je vytvařeč trejů (trayformer), který skládá a lepí treje z plochých přířezů. Dalším je stavěčka klopových krabic, která skládá krabice z předlepených přířezů a klopy uzavírá buď lepicí páskou či pomocí aplikátoru tavného lepidla. Vyrábíme rovněž samostatná zařízení pro skupinování výrobků a jejich vkládání do trejů či krabic a samostatná zařízení pro uzavírání těchto krabic. Kartonovací stroje vybavujeme i systémy automatického nastavování mechanizmů, které minimalizují ztrátové časy při změně formátů balení. 
Kartonovací stroje

Příklady balení

4 doy-3 (1) 1 2 6 12-12-2018-linia_corn_flakes-produkty-1 (1)